top of page
วิธียิงแอดconversionPM.png

Conversion คือ กลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองต่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการคลิ๊กเข้ามาดู การสมัครสมาชิกหรือกดสั่งซื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เรากำหนดผลลัพธ์ไว้ในตอนแรกเช่น ถ้าหากว่าเรากำหนด Conversion เป็นการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า บนเว็บไซต์หรือบนSalepage คนที่เข้ามาและมีการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้ากลุ่มคนเหล่านั้นก็จะถูกนับเป็นผลลัพธ์แบบ Conversion ซึ่งเมื่อเรานำมายิงแอดทางระบบของFacebook ก็จะช่วยกระตุ้นผู้คนให้ไปนยังเว็บไซต์เพื่อให้ทำบางสิ่งไม่เช่น กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า เป็นต้น

 

เลือกอ่านได้

องค์ประกอบในการยิงแอดConversion

 

ในการยิงแอดConversion มีองค์ประกอบบางอย่างที่ต้องใช้ต่างจากการยิงแอดทั่วไปนะครับ ซึ่งองค์ประกอบที่ต้องมีในการยิงแอดConversion ก็มีดังนี้

1.พิกเซลพิกเซลถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับคนที่ต้องการยิงแอดแบบConversionเลยนะครับเพราะจำเป็นต้องใช้พิกเซลในการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการยิงแอดConversionนะครับ

2.เว็บไซต์หรือSalepage ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลโดยนำโค้ดของพิกเซลไปฝังไว้ในเว็บไซต์หรือSalepage ให้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อนำมายิงแอดConversion นะครับ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็เหมือนกับการยิงแอดแบบอื่นๆที่เราทุกคนใช้ยิงกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ

 

ข้อดีของการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชั่น

 

การยิงแอดแบบConversion จะช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการของคนที่เห็นโฆษณาของเราให้มากที่สุด เพราะระบบจะส่งโฆษณาไปหาคนที่มีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการของเรามากที่สุด และการยิงแอดก็มีโอกาสสูงมากที่ระบบจะส่งไปยังกลุ่มคนที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะเป็นการยิงแอดไปหากลุ่มคนที่เราได้เก็บข้อมูลไว้ทำให้มีโอกาสสูงที่โฆษณาจะถูกนำส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าหรือบริการของเราจริงๆทำให้เพิ่มโอกาสที่คนที่เห็นโฆษณาจะซื้อสินค้าหรือบริการที่เราได้ทำการยิงแอดไป

 

วิธียิงแอดConversion

อ่านฉบับเต็มพร้อมภาพประกอบ

1dacaf_4f433ca3f1eb4b0e93f3385f790a0666~mv2.png
bottom of page