top of page

7 สูตรการยิงแอดสายเทา

7สูตรยิงแอดสายเทาPM.png

7 สูตรการยิงแอดสายเทานี้ไม่ใช่ว่าเหมาะสำหรับสายเทาอย่างเดียวเพราะไม่ว่าจะยิงแอดสายไหนก็สามารถนำ7สูตรนี้ไปปรับใช้ในการยิงแอดของตัวเองได้

1.  สูตรที่ 1 เทสต์แบบ CBO

2. สูตรที่ 2 เทสต์แบบ CBO

3. สูตรที่ 3 เทสต์แบบ CBO

4. สูตรที่ 4 เทสต์แบบ ABO

5. สูตรที่ 5 เทสต์แบบ CBO

6. สูตรที่ 6 เทสต์แบบ CB

7. สูตรที่ 7 เทสต์แบบ ABO

1dacaf_4f433ca3f1eb4b0e93f3385f790a0666~mv2.png
bottom of page