top of page
เทคนิคการคัดแอดขั้นเทพ!PM.png

จะรู้ได้ว่าแอดที่ใช้ยิงมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ถ้ายังไม่รู้แสดงว่าเข้ามาถูกที่แล้วครับ ในกาารทำตลาดไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ต้องทดลอง ทดสอบวิธีการที่ใช้ในการขาย รวมไปถึงวิธีที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าหรือบริการต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติแล้วถ้าออฟไลน์ก็อาจจะทำได้ยากและอาจจะวัดผลลัพธ์ไม่ได้เลยแต่ในทางออนไลน์นั้นเราทุกคนสามารถทดสอบ สินค้า รูปภาพ รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องขายสินค้าหรือบริการว่าผลตอบรับดีมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาปรับใช้กับการยิงแอดของแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพแอดให้มีประสิทธิภาพที่สุด แล้วต้องทดสอบแอดยังไงบ้าง ไปดูกันเลย

 

เลือกอ่านได้

 

การทดสอบแอดมีประโยชน์อย่างไร

การทดสอบแอดทำให้เราทราบว่าชิ้นงานโฆษณา กลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เราใช้ในการทำโฆษณามีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน ทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับชิ้นงาน กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ให้มีผลลัพธ์ที่ดีและมีกำไรอย่างสูงที่สุดนะครับ

 

วิธีโคลนหน้าแคมเปญ หน้าชุดโฆษณาและหน้าโฆษณา

ก่อนจะเข้าสู่การทดสอบแอดในแบบต่างๆผมอยากจะอธิบายวิธีในการโคลนแอดเล็กน้อยนะครับ(เผื่อสำหรับมือใหม่บางคนนะครับ) เพราะการทดสอบแอดที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ต่อจาากนี้ต้องรู้วิธีในการโคลนแอดก่อนนะครับ ในการยิงแอดFacebook จะประกอบไปด้วย 1.แคมเปญ 2.หน้าชุดโฆษณา 3.หน้าโฆษณา ในการทดสอบสอบแอดอาจจะต้องโคลนแต่ละหน้าขึ้นมาใหม่เพื่อทดสอบชิ้นงาน กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการยิงแอดนะครับ

ทั้ง 3 หน้าจะมีคำว่าสร้างซ้ำอยู่นะครับ ถ้ากดสร้างซ้ำจะมีหน้าต่าง ข้างขวาขึ้นมานะครับ สามารถกำหนดจำนวนแคมเปญ จำนวนหน้าชุดโฆษณา หน้าโฆษณาได้นะครับ สามารถสร้างซ้ำสูงสุดได้ถึง 50 เลยนะครับ แต่ขอแนะนำแต่ละหน้าเกินประมาณ 5 โคลนนะครับ ต่อไปก็จะเข้าสู่การทดสอบแอดซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้กันนะครับ

 

วิธีทดสอบแอด Facebook แบบที่ 1

วิธีทดสอบแอด Facebook แบบที่ 2

วิธีทดสอบแอด Facebook แบบที่ 3

อ่านฉบับเต็มพร้อมภาพประกอบ

1dacaf_4f433ca3f1eb4b0e93f3385f790a0666~mv2.png
bottom of page