top of page

อัปเดตเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณาเฟสบุ๊คโดยละเอียด


ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2022 เฟสบุ๊คจะลบตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ละเอียดบางส่วนออก เพราะตัวเลือกเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยม หรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้คนอาจมองว่าละเอียดอ่อน เช่น ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่อ้างถึงโครงการ องค์กร หรือบุคคลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือเรื่องเพศ


ชุดโฆษณาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจะยังคงแสดงต่อไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2022 แต่คุณอาจต้องอัปเดตตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายของคุณ เมื่อผ่านพ้นวันดังกล่าวไปแล้ว ชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบอาจถูกหยุดชั่วคราวเพื่อป้องกันการแสดงโฆษณาที่ผิดพลาด หากใช้ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบสำหรับการยกเว้นผู้ชม ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ หากใช้เพื่อรวมในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เราจะให้คำแนะนำการกำหนดเป้าหมายอื่นๆ ในตัวจัดการโฆษณาเมื่อเป็นไปได้

การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ

นอกจากตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายโดยละเอียดที่เหลือแล้ว คุณยังสามารถใช้การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ ที่มีได้ เช่น :


การกำหนดเป้าหมายแบบกว้าง ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ และตำแหน่ง การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างหมายความว่าคุณให้ระบบการแสดงโฆษณาของเราเป็นหลักในการค้นหาผู้คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะแสดงโฆษณาของคุณ แนวทางนี้ทำให้เราค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริง


กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในหมู่ผู้ใช้งาน Facebook คุณสามารถใช้แหล่งที่มาต่างๆ เช่น รายชื่อที่กำหนดเอง, จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอพ หรือการมีส่วนร่วมบน Facebook เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักธุรกิจของคุณอยู่แล้ว


กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน สร้างขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ


การขยายกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติหากคุณใช้ประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันและเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับคอนเวอร์ชั่น มูลค่า หรือเหตุการณ์ในแอพโดยใช้วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น โดยคุณจะเป็นผู้ควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม เราอาจแสดงโฆษณานอกเหนือช่วงกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันที่เลือกไว้ 1-10% เราจะดำเนินการดังกล่าวหากระบบของเราคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้


การขยายการกำหนดเป้าหมาย ใช้ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดของผู้ลงโฆษณาเป็นแนวทางในการแสดงโฆษณา เราอาจแสดงโฆษณาให้กับผู้คนที่อยู่นอกเหนือจากผู้ที่ถูกเลือกในการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดของคุณ หากระบบของเราคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้น คุณสามารถเลือกใช้การขยายการกำหนดเป้าหมายได้กับทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นการรับรู้แบรนด์และการเข้าถึง


หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2022 เป็นต้นไป คุณจะสามารถดูบัญชีตัวจัดการโฆษณาเพื่อดูแคมเปญที่ได้รับผลกระทบได้ ชุดโฆษณาและตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผล กระทบอาจไม่มีให้เลือกใช้สำหรับแคมเปญใหม่อีกต่อไป


อัพเดตชุดโฆษณาของคุณ หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ คุณสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

เปิดตัวจัดการโฆษณา

ให้เลือก "ดูชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ" ที่ด้านขวาบน หากชุดโฆษณาของคุณจำเป็นต้องได้รับการอัพเดต คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่าเรากำลังจะลบตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดบางตัวเลือกออกวางเมาส์เหนือชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบเพื่อแก้ไข จากชุดโฆษณา ให้ไปที่ส่วนกลุ่มเป้าหมายแล้วเลือกตัวเลือกใหม่ หรือลบตัวเลือกที่ได้รับผลกระทบออกหากต้องการอัพเดตการกำหนดเป้าหมายชุดโฆษณา ให้เลือกปุ่ม "ลบตัวเลือกที่ไฮไลท์ออก" ที่ด้านบนเพื่ออัพเดตการกำหนดเป้าหมาย จากนั้นจึงเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ "ยืนยันและเผยแพร่การแก้ไข" ซึ่งจะเป็นการลบการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบออกโดยอัตโนมัติ หากเป็นไปได้ เราจะเสนอตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายอื่น ๆ แก่คุณ หากต้องการใช้ตัวเลือกที่เราแนะนำ ให้วางเมาส์เหนือตัวเลือกที่มีปัญหาแล้วเลือกปุ่ม "แทนที่"

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page