เพิ่มเพื่อน
top of page

วิธีสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อนและการกระจายกลุ่มเป้าหมาย


การประมูลทับซ้อนคือ การที่ชุดโฆษณามีกลุ่มเป้าหมายที่ทับซ้อนกัน ซึ่งโฆษณาเหล่านั้นอาจจะถูกส่งเข้าไปประมูลในราคาเดียวกัน ทำให้เกิดการประมูลที่ทับซ้อนกัน ประมูลการนำส่งโฆษณาก็เป็นเรื่องที่คนยิงแอดทุกคนควรเรียนรู้และศึกษาเอาไว้

เลือกอ่านได้

1.วิธีสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อน

2.วิธีสร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมาย


ผลกระทบจากการประมูลทับซ้อน

ถ้ามีโฆษณาสองอย่างจากเพจเดียวกันเข้าสู่การประมูล ระบบจะเลือกโฆษณาเข้าสู่การประมูล เป็นผลทำให้โฆษณาอีกชิ้นหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีการประมูลทับซ้อนอาจจะทำให้ชุดโฆษณาไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเต็มที่และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการแสดงโฆษณาไม่แน่นอน เป็นเหตุผลที่ควรสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อนเพื่อให้ระบบคัดกรอง การประมูลทับซ้อนให้กับเรานะครับ ส่วนวิธีการสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อนก็สามารถไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ


วิธีสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อน

1.เข้าไปหน้าการตั้งค่าธุรกิจ เลือกขีดสามขีด แล้วเลือกกฏแบบอัตโนมัติ


2.เลือกลดการประมูลทับซ้อน

3.ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่า จะให้ปิดชุดโฆษณาที่ทับซ้อนและเพิ่มงบประมาณชุดโฆษณาที่เหลือหรือ เลือกปิดชุดโฆษณาที่ทับซ้อน หรือ ต้องการให้ระบบส่งการแจ้งเตือนมาให้เราเมื่อมีการทับซ้อน

3.กดปิด เพียงเท่านี้ก็สร้างกฏที่ลดการประมูลทับซ้อนได้แล้วนะครับ

วิธีสร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมายนี้สร้างเพื่อรวมชุดโฆษณาที่มีการตั้งค่าและชิ้นงานโฆษณาที่คล้ายกันแต่มีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ชุดโฆษณาปรับปรุงประสิทธิภาพได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ต้องรับรู้ไว้อย่างหนึ่งคือ กฏนี้จะมีผลต่อชุดโฆษณาทั้งหมดในบัญชีนั้นๆ ซึ่งสำหรับใครที่มีความกังวลว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งหรือเซตไว้กระจายหรือกว้างเกินไปก็สามารถสร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมายได้นะครับ ซึ่งลำดับและวิธีการในการสร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมายก็สามารถทำได้ดังนี้เลยครับ


วิธีสร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมาย

1.เข้าไปหน้าการตั้งค่าธุรกิจ เลือกกฏแบบอัตโนมัติ

2.เลือกลดการกระจายกลุ่มเป้าหมาย แล้วกดถัดไป

3.ลองอ่านรายละเอียดแล้วกดสร้างนะครับ สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบรวมชุดโฆษณาที่มีการกระจายกลุ่มเป้าหมายแบบอัตโนมัติหรือว่าจะให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการกระจายของกลุ่มเป้าหมายนะครับ

4.กดปิด เพียงเท่านี้ก็สร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับ