top of page

เทคนิคคัดแอดขั้นเทพจะรู้ได้ว่าแอดที่ใช้ยิงมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ถ้ายังไม่รู้แสดงว่าเข้ามาถูกที่แล้วครับ ในกาารทำตลาดไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ต้องทดลอง ทดสอบวิธีการที่ใช้ในการขาย รวมไปถึงวิธีที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าหรือบริการต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติแล้วถ้าออฟไลน์ก็อาจจะทำได้ยากและอาจจะวัดผลลัพธ์ไม่ได้เลยแต่ในทางออนไลน์นั้นเราทุกคนสามารถทดสอบ สินค้า รูปภาพ รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องขายสินค้าหรือบริการว่าผลตอบรับดีมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาปรับใช้กับการยิงแอดของแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพแอดให้มีประสิทธิภาพที่สุด แล้วต้องทดสอบแอดยังไงบ้าง ไปดูกันเลยครับ


เลือกอ่านได้


การทดสอบแอดมีประโยชน์อย่างไร

การทดสอบแอดทำให้เราทราบว่าชิ้นงานโฆษณา กลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เราใช้ในการทำโฆษณามีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน ทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับชิ้นงาน กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ให้มีผลลัพธ์ที่ดีและมีกำไรอย่างสูงที่สุดนะครับ


วิธีโคลนหน้าแคมเปญ หน้าชุดโฆษณาและหน้าโฆษณา

ก่อนจะเข้าสู่การทดสอบแอดในแบบต่างๆผมอยากจะอธิบายวิธีในการโคลนแอดเล็กน้อยนะครับ(เผื่อสำหรับมือใหม่บางคนนะครับ) เพราะการทดสอบแอดที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ต่อจาากนี้ต้องรู้วิธีในการโคลนแอดก่อนนะครับ ในการยิงแอดFacebook จะประกอบไปด้วย 1.แคมเปญ 2.หน้าชุดโฆษณา 3.หน้าโฆษณา ในการทดสอบสอบแอดอาจจะต้องโคลนแต่ละหน้าขึ้นมาใหม่เพื่อทดสอบชิ้นงาน กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการยิงแอดนะครับ

ทั้ง 3 หน้าจะมีคำว่าสร้างซ้ำอยู่นะครับ ถ้ากดสร้างซ้ำจะมีหน้าต่าง ข้างขวาขึ้นมานะครับ สามารถกำหนดจำนวนแคมเปญ จำนวนหน้าชุดโฆษณา หน้าโฆษณาได้นะครับ สามารถสร้างซ้ำสูงสุดได้ถึง 50 เลยนะครับ แต่ขอแนะนำแต่ละหน้าเกินประมาณ 5 โคลนนะครับ ต่อไปก็จะเข้าสู่การทดสอบแอดซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้กันนะครับ


วิธีทดสอบแอด Facebook แบบที่ 1

การทดสอบแบบที่ 1 จะเป็นการทดสอบกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นการทดสอบว่าสินค้าบริการหรือคอนเทนต์ที่ใช้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไหนเยอะที่สุด โดยจะแบ่งเป็น 1 แคมเปญ 3 ชุดโฆษณาและ 1 โฆษณานะครับ โดยในหน้าแคมเปญก็จะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการยิงแอด ส่วนในหน้าชุดโฆษณาที่โคลนมาเป็น 3 ชุดโฆษณานั้นจะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มเป้าหมาย (อาจจะมากกว่า 3 ก็ได้ แต่แนะนำไม่เกิน 5 นะครับ ) ส่วนจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายไหนก็ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการที่แต่ละคนต้องการทำการโฆษณาด้วยนะครับ วิธีนี้จะเน้นไปที่การกำหนดและทดสอบกลุ่มเป้าหมายนะครับ โดยจะโคลนหน้าชุดโฆษณาขึ้นมา 3 ชุด โดยแต่ละชุดโฆษณาจะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับ เพื่อทดสอบว่าสินค้าหรือคอนเทนต์ที่ใช้ในการยิงแอดโฆษณา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไหนได้ดีที่สุดกลุ่มเป้าหมายไหนที่การเข้าถึงดีที่สุดนะครับ เมื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วก็เก็บกลุ่มเป้าหมายที่มีผลลัพธ์ดีที่สุดไว้นะครับ วิธีนี้จะช่วยให้สินค้าหรือบริการที่เราทำการโฆษณามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามสินค้าหรือบริการที่แต่ละคนมีนะครับทำให้สินค้าหรือบริการที่เราทำการยิงแอดเข้าถึงกลุ่มคนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับ


วิธีทดสอบแอด Facebook แบบที่ 2

การทดสอบแบบที่ 2 จะเป็นการทดสอบชิ้นงานโฆษณาที่ใช้ในการทำโฆษณานะครับ เพราะชิ้นงานที่ใช้ในการยิงแอดโฆษณานั้นจะมีผลต่อคนที่เห็นโฆษณาเรารวมไปถึงค่าแอดด้วยนะครับ ซึ่งที่แต่ละคนบ่นนๆกันว่าค่าแอดแพง ชิ้นงานก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าแอดแพงนะครับ(แต่ค่าแอดแพงจะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานโฆษณา กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมไปถึงสิ้นค้าบริการที่ใช้และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการยิงแอดและระบบซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เลย) แบบที่สองนี้จะประกอบไปด้วย 1 แคมเปญ 1 ชุดโฆษณา 3 โฆษณานะครับ ในหน้าแคมเปญจะเป็นการกำหนดงบประมาณที่จะใช้ในการยิงแอดนะครับ ส่วนในหน้าชุดโฆษณาจะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้ามายโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ(อาจจะใช้กลุ่มเป้าหมายที่ทดสอบและมีประสิทธิภาพที่สุดจากการทดสอบแอดแบบที่ 1 ก็ได้นะครับ) จากนั้นก็เปลี่ยนชิ้นงานโฆษณาหรือเปลี่ยนคอนเทนต์ที่ใช้ในการยิงแอด โดยเตรียมรูปไว้อย่างน้อยสามรูปเพื่อทดสอบว่ารูปภาพหรือคอนเทนต์ที่ใช้ในการยิงแอดรูปไหนที่มีประสิทธิภาพที่สุดหรือที่คนให้ความสนใจที่สุด เพราะโดยปกติเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่ารูปภาพที่เราใช้ในการยิงแอดรูปไหนกันแน่ที่ทำให้คนที่เห็นเกิดความสนใจ แต่การทดสอบแอดนี้สามารถวัดผลลัพธ์ออกมาได้นะครับว่ารูปภาพรูปไหนที่คนที่เห็นโฆษณาของเราให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน ทำให้เรามีแนวทางในการออกแบบรูปภาพคอนเทนต์ให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นะครับ และสามารถทดสอบคอนเทนต์หรือรูปภาพที่ใช้ในการยิงแอดว่ารูปภาพแนวไหนหรือภาพไหนที่คนให้ความสนใจและเข้าถึงดีที่สุด ทำให้แอดที่เรายิงออกไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ


วิธีทดสอบแอด Fcebook แบบที่ 3


การทดสอบแบบที่ 3 นี้ จะประกอบไปด้วย 1 แคมเปญ 3 ชุดโฆษณา และ 9 โฆษณานะครับ โดยในหน้าแคมเปญก็จะเป็นการกำหนดงบประมาณเหมือนแบบที่ผ่านๆมานะครับ แต่ในส่วนของหน้าชุดโฆษณาและโฆษณาจะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและชิ้นงานโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3 กลุ่มต่อด้วยชิ้นงานโฆษณาอีก 3 ชิ้นงาน เพื่อทดสอบดูว่าชิ้นงานหรือกลุ่มเป้าหมายไหนที่มีการเข้าถึงที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการทดสอบกลุ่มเป้าหมายและชิ้นงานโฆษณาพร้อมๆกัน โดยหนึ่งชุดโฆษณาหรือหนึ่งกลุ่มเป้าหมายจะมีชิ้นงานโฆษณาอยู่สามชิ้นด้วยกันนะครับ ซึ่งจะทำให้เราทราบประสิทธิภาพของชิ้นงานโฆษณา ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้คนให้ความสนใจ และสามารถหากลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสินค้าทำให้แอดที่ถูกส่งออกไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ยังมีวิธียิงแอดอีก 7 สูตรที่ผมได้เรียบเรียงไว้ ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับ


สรุป

การทดสอบแอดก็เป็นอีกวิธีที่ใช้ในการวัดคุณภาพของแอด คุณภาพของชิ้นงานและกลุ่มเป้าหมาย เพราะการทดสอบนี้จะทำให้เราทราบว่า ผู้คนให้ความสนใจชิ้นงานโฆษณาหรือกลุ่มเป้าหมายไหนมากที่สุด เมื่อเรารู้คุณภาพขอชิ้นงานและรู้ว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไหนมากที่สุดก็ทำเราสามารถปรับเปลี่ยนแอดที่ยิงให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด หลังจากทดสอบแอดแล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งยังไงให้แอดเกิดประสิทธิภาพที่สุด ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาอ่านนะครับ ในเว็ปไซต์ยังมีความรู้ดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการยิงแอด รวมไปถึงเทคนิคในการยิงแอดสายขาวและสายเทา อย่าลืมเข้าไปอ่านกันนะครับ และหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับการยิงแอดสามารถทักมาสอบถามได้ตลอดนะครับ

แอดสายเทา การตลาดสายเทา การตลาดออนไลน์ เทคนิคสายเทา ยิงแอดเฟสบุ๊ค

ขายเฟสบุ๊ค เทคนิคสายเทา ยิงโฆษณา เพจติดแดง เฟสบุ๊คติดแดง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ดู 4,563 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page