top of page

วิธีสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อนและการกระจายกลุ่มเป้าหมาย

วิธีสร้างกฏPM.png

การประมูลทับซ้อนคือ การที่ชุดโฆษณามีกลุ่มเป้าหมายที่ทับซ้อนกัน ซึ่งโฆษณาเหล่านั้นอาจจะถูกส่งเข้าไปประมูลในราคาเดียวกัน ทำให้เกิดการประมูลที่ทับซ้อนกัน ประมูลการนำส่งโฆษณาก็เป็นเรื่องที่คนยิงแอดทุกคนควรเรียนรู้และศึกษาเอาไว้

เลือกอ่านได้

1.วิธีสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อน

2.วิธีสร้างกฏลดการกระจายกลุ่มเป้าหมาย

 

ผลกระทบจากการประมูลทับซ้อน

ถ้ามีโฆษณาสองอย่างจากเพจเดียวกันเข้าสู่การประมูล ระบบจะเลือกโฆษณาเข้าสู่การประมูล เป็นผลทำให้โฆษณาอีกชิ้นหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีการประมูลทับซ้อนอาจจะทำให้ชุดโฆษณาไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเต็มที่และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการแสดงโฆษณาไม่แน่นอน เป็นเหตุผลที่ควรสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อนเพื่อให้ระบบคัดกรอง การประมูลทับซ้อนให้กับเรานะครับ ส่วนวิธีการสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อนก็สามารถไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ

 

วิธีสร้างกฏลดการประมูลทับซ้อน

1dacaf_4f433ca3f1eb4b0e93f3385f790a0666~mv2.png
bottom of page