top of page

ยื่นอุทธรณ์ Facebook แบบไม่ส่งเอกสาร


ยิงโฆษณา ขายเฟสบุ๊ค
ยื่นอุทธรณ์ Facebook แบบไม่ส่งเอกสาร


เวลาที่บัญชีเฟสบุ๊คโดนจำกัดจะมีการส่งยื่นอุทธรณ์อยู่สองแบบนะครับ คือการส่งยื่นอุทธรณ์แบบส่งเอกสารและยื่นอุทธรณ์แบบไม่ส่งบัตร ในหน้านี้จะมาแนะนำวิธีการส่งยื่นอุทธรณ์แบบไม่ส่งบัตรนะครับ ไปดูกันเลยครับว่ามีวิธีการและขั้นตอนการยืนยันยังไง


วิธียื่นอุทธรณ์ Facebook แบบไม่ส่งเอกสาร

1.เข้าไปหน้าคุณภาพบัญชีเฟสบุ๊ค ใครที่เข้าไม่ถูกก็คลิ๊กลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับ https://www.facebook.com/accountquality/?landing_page=overview


2.เลือกภาพรวมสถานะบัญชี ต่อด้วยคลิ๊ก ที่ถูกจำกัดองค์ประกอบทางขวามือ

ยิงโฆษณา
ยื่นอุทธรณ์ Facebook แบบไม่ส่งเอกสาร

3.กดส่งคำขอให้ตรวจสอบ

ยิงโฆษณา

4.กดส่ง

ยิงโฆษณา

แค่นี้ก็ส่งการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ

ยิงโฆษณา

สรุป

การยื่นอุทธรณ์แบบไม่ส่งบัตรจะมีขั้นตอนและวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไร เพียงแค่สี่ขั้นตอนก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วซึ่งระบบจะใช้เวลา3-7 วันการตรวจสอบ ก็จะมีบัญชีที่ได้คืนและบัญชีที่ไม่ได้คืนจะขึ้นอยู่กับว่าผิดนโยบายข้อไหนของ Facebook ซึ่งการยื่นอุทธรณ์แบบไม่ส่งบัตรนั้นมีโอกาสที่จะได้บัญชีคืนมาสูงมากนะครับ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


Comments


bottom of page