top of page

เพจติดแดง เพจติดเหลือง มีสาเหตุมาจากอะไร...


เพจติดแดง เพจติดเหลืองหรือคุณภาพของเพจเป็นอีกมาตรการที่ทางเฟสบุ๊คสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาต่างๆที่ทางเพจได้ทำการเผยแพร่ เพื่อทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งถ้าหากเพจมีการทำผิดนโยบายของFacebook ทางFacebookก็จะมีการตักเตือนเป็นระดับๆไป โดยเริ่มตั้งแต่ ให้เพจติดเหลือง ติดแดงและสุดท้ายอาจจะถึงขั้นเพจโดนปิดเลย

สำหรับคนที่ประสบปัญหาเพจติดเหลือง-เพจติดแดง แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับ เพราะถ้าหากว่าเดินเข้ามาในเส้นทางตลาดออนไลน์โดยใช้เพจเป็นสื่อในการนำส่งโฆษณา เป็นปัญหาที่เราต้องเจอกันเป็นธรรมดาครับ โดยเฉพาะคนที่ทำการตลาดสายเทา แต่มีทางหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำ ๆ นะครับ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การโดนตรวจสอบจากระบบได้นะครับ


ทางFacebook ได้แบ่งคุณภาพของเพจได้แบ่งออกเป็น3ประเภท


เพจสีเขียว คือเพจที่ไม่มีการระเมิดนโยบายใดๆของFacebook

ยิงโฆษณา
เพจติดแดง เพจติดเหลือง มีสาเหตุมาจากอะไร...

เพจติดเหลืองคือ เพจที่โดนตักเตือนจากระบบในระดับกลาง

ยิงโฆษณา
เพจติดแดง เพจติดเหลือง มีสาเหตุมาจากอะไร...

เพจติดแดงคือ เพจที่โดนตักเตือนจากระบบขั้นรุนแรงซึ่งอาจจะนำไปสู่การโดนปิดเพจ

ยิงโฆษณา
เพจติดแดง เพจติดเหลือง มีสาเหตุมาจากอะไร...

วิธีแก้ไขเบื้องต้นกรณีเพจติดแดง


1. งดการส่งข้อความอัตโนมัติโดยการแปะลิงก์

2. งดการแชร์ การไลค์ เป็นจำนวนมากๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ

3. ห้ามแชร์ข้ามเพจ โดยเฉพาะการไปแชร์โพสต์ของเพจที่โดนแบนทั้งติดแดงและติดเหลือง

4. เฟสที่เป็นผู้ดูแลต้องมีความน่าเชื่อถือมากพอ เฟสที่สมัครใหม่ไม่ควรเอามาตั้งเป็นผู้ดูแล และเฟสที่สมัครควรมีระยะเวลาในการฟาร์มหรือใช้งานอย่างน้อยสามสิบวัน


วิธีที่กล่าวมาเป็นเพียงวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งถ้าหากเพจที่เราใช้อยู่เป็นติดแดงหรือเพจติดเหลือง อาจจะใช้เวลาในการยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่ 7 วันถึง 6 เดือนกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การตรวจสอบจากระบบจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้เพจติดแดงหรือเพจติดเหลืองนะครับ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


Comments


bottom of page